GRUPPER Hösten 2019

Samtalsgrupper

Vi träffas och ventilerar erfarenheter och upplevelser. Leds av medlemmar med egen erfarenhet samt professionella.

Psykossyndrom - psykos, schizofreni, m fl

Affektiva syndrom - depression, bipolär, schizoaffektiv, mm

Neuropsykiatriska syndrom- autism, asperger, ADD/ADHD m fl

Personlighetssyndrom - emotionellt instabilt personlighetssyndrom (borderline) m fl

Vi träffas en kväll var 4:e vecka kl 18-20 på en möteslokal på stan eller i närförort.
Fikastund. Startar i slutet på september/början på oktober. 50 kr/termin. Anmälan se nedan.

 

TA HAND OM MIG SJÄLV Grupp/Studiecirkel
Kan kännas svårt ibland att göra det, ta hand om sig själv. Vi träffas och pratar om vad vi kan göra. Inspirerat av bl a FINGER-studien som hade fokus på bl a fysisk aktivitet, hälsosam kost, mentala aktiviteter och social samvaro. Även influerat av tankar om vikten av lek, dans & rörelse för den psykiska hälsan. Vi bidrar med egna erfarenheter. Tänkt att man träffas en gång per vecka i 10 veckor. Anmälan se nedan.


Vill du starta egen grupp/vara med och leda befintlig grupp?

Vänligen kontakta oss. Se nedan.

 

FRÅGOR, INFO & ANMÄLAN
Vårt kansli är öppet mån-fre 13.00-17.00. Kom förbi, ring oss på 08-724 82 00, sms:a till 0723-65 60 96, eller maila till info@rsmhsos.se, kontaktruta på hemsidan http://www.rsmhsos.se/15/38/kontakt/