Medlemskap


Du blir medlem genom att sätta in 150 kr på plusgirokonto 14 41 21-1. Glöm inte att uppge namn och adress. Du behöver inte uppge OCR/Fakturanr. Inbetalningskort finns att hämta på föreningen.
Som medlem får du löpande information om våra aktiviteter, rabatterat pris på cirklar och gratis prenumeration på RSMH:s tidning Revansch. Du får vara med på möten, komma med förslag, och vara med och rösta när vi fattar beslut. Du kan vara medlem på prov en månad utan att betala något, för att känna dig för.