Stöd & Råd


Vi ger stöd och råd så gott vi kan om psykiska besvär, vård, behandling, medicinering, rättigheter, sysselsättning, rehabilitering mm.

Vi följer med varandra till olika möten mm, hjälper till att överklaga beslut mm. Kontakta vår samordnare så lotsar hon dig till rätt person.