Stöd & Råd
Vi ger stöd och råd om 
vård, rättigheter, sysselsättning, rehabilitering, mm.

Vi kan följa med på möten som stöd och hjälpa till med myndighetskontakter, hjälpa till att överklaga beslut mm.

Kontakta vårt kansli

 

Andra organisationer som kan ge stöd om rättigheter:

 

SER - Social och Ekonomisk Rättighetsrådgivning

https://sersverige.org/

 

Gatujuristerna

info@gatujuristerna.com

 

Se även

https://www.equalsthlm.se/gatujuristerna/