Stöd & Råd
Vi ger stöd och råd om 
vård, rättigheter, sysselsättning, rehabilitering, mm.

Vi kan följa med på möten som stöd och hjälpa till med myndighetskontakter, hjälpa till att överklaga beslut mm.

Kontakta vårt kansli