Stöd & Råd


Vi ger stöd och råd så gott vi kan om psykiska besvär, vård, behandling, medicinering, rättigheter, sysselsättning, rehabilitering mm.

Vi följer med varandra till olika möten mm, hjälper till att överklaga beslut mm. Kontakta vårt kansli så blir du lotsad till rätt person.