Stöd- & Samtalsgrupper

Allmänna och med diagnos-inriktning. Leds av medlemmar med egen erfarenhet samt professionella.

Allmän grupp

Utmattningssyndrom

Ångest

 

Depression

Bipolär

Schizoaffektiv

Autism/Asperger

ADD/ADHD

OCD/Tourette

Personlighetssyndrom

Psykos/Schizofreni

Nu startar vi stöd- & samtalsgrupper! 

Dels diagnosbaserade, inte för att diagnos i sig är avgörande, vi är ju alla unika, men kanske större chans att hitta andra med liknande bakgrund att utbyta tankar och erfarenheter med. Vi har också en allmän grupp för de som föredrar en blandad sammansättning. Tanken är att man träffas var fjärde vecka på kvällstid i en möteslokal med fika och håller på 1 ½- 2 timmar.

Idén är att varje grupp ska ledas av någon med egen erfarenhet tillsammans med en professionell, t ex psykolog/psykoterapeut/kurator.

Är du intresserad av att delta i en grupp?
Lämna en intresseanmälan till föreningen.

Är du intresserad av att vara med och leda en grupp?
Önskvärt är att man gått eller vill gå RSMH:s utbildning. Eventuellt kommer vi att anordna ett eget utbildningstillfälle under våren. Lämna en intresseanmälan till föreningen så hör vi av oss.