Samtalsgrupper hösten 2018
Vi träffas och ventilerar erfarenheter och upplevelser. Leds av medlemmar med egen erfarenhet samt professionella.
Psykossyndrom - psykos, schizofreni, mm
Affektiva syndrom - depression, bipolär, schizoaffektiv, mm
Autismspektrum - autism, asperger, mm
Personlighetssyndrom - t ex borderline m fl
Vi träffas en kväll var 4:e vecka kl 18-20 på en möteslokal på stan eller i närförort.
Fikastund. Startar i slutet på september. 50 kr/termin.